Toggle


Toggle opwaarderen met een beltegoedcode

  1. Bel het gratis servicenummer 1244
  2. Volg de gesproken instructies
  3. Vul je opwaardeercode in, gevolgd door een #.

Een andere mogelijkheid om Toggle op te waarderen is door *101* te toetsen, gevolgd door je opwaardeercode, afsluitend met een #.