1. TERMIJN

De actie loopt van 4 september 2017 om 00:00 en eindigt op 10 september 2017 om 23:59.


2. ORGANISATOR

Alphacomm Digital Commerce B.V. - eigenaar van Opwaarderen.nl
Scheepmakerspassage 183
3011VH, Rotterdam


3. DEELNAMEVOORWAARDEN

Natuurlijke personen met woonplaats in Nederland die op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn kunnen deelnemen. Er worden geen prijzen uitgekeerd aan deelnemers jonger dan 18 jaar. Deelname onder een valse identiteit of de identiteit van een derde is niet toegestaan. Personen en medewerkers van de exploitant die betrokken zijn geweest bij het ontwerp en de organisatie van de prijsvraag zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor hun familieleden. Deelname verloopt via de online shop www.opwaarderen.nl en wel door deel te nemen aan de chat interactie via vertraging.opwaarderen.nl. Om aanspraak te kunnen maken op de prijs dien je bij winst in het eindscherm je e-mailadres, naam en voorkeur binnen één (1) uur in de daarvoor bestemde velden in te dienen en te verzenden door op de daarvoor bestemde knop te klikken. Alleen dan is de deelname aan deze winactie voltooit. Mocht dit niet zijn gebeurd dan heb je geen recht op de gewonnen tegoedbon. Voor 30 September 2017 worden alle winnaars beloond met de door hun gekozen tegoed bon ter waarde van € 10 (keuze uit enkel Bol.com en Zalando.nl). Alleen de winnaars krijgen bericht. Alphacomm Digital Commerce B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade aan materiaal, de inhoud van gesprekken via de chat, of geestelijk of lichamelijk letsel. Deze voorwaarden zijn een toevoeging op de algemene voorwaarden. Deze vindt u hier.


4. PRIJS/WINNAAR

De prijs is een tegoedbon van Bol.com of Zalando.nl ter waarde van €10. Als er eenmaal een keuze is gemaakt door de winnaars voor Bol.com of Zalando.nl kan dit niet meer worden gewijzigd. De keuze m.b.t. het merk van de tegoedbon kan enkel worden gemaakt in het daarvoor bestemde invulveld binnen één (1) uur na winst in het daarvoor bestemde scherm. Het is niet mogelijk de prijs te ruilen of de waarde te laten uitkeren in contanten. Het recht op de prijs is niet overdraagbaar.


5. VOORTIJDIGE BEËINDIGING PRIJSVRAAG

De organisator behoudt zich het recht voor de prijsvraag te allen tijde zonder opgaaf van redenen te annuleren, voortijdig te beëindigen of te staken. Van dit recht zal in het bijzonder gebruik worden gemaakt indien de prijsvraag vanwege technische of juridische problemen niet naar behoren kan verlopen.


6. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Door deel te nemen stemt de deelnemer ermee dat de gegevens die hij verzendt uitsluitend ten behoeve van de prijsvraag veilig worden opgeslagen. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden. Er kunnen geen vorderingen in rechten worden ingesteld.