TERMIJN

De prijsvraag begint op 10 April 2017 om 00.00 en eindigt op 24 April 2017 om 23:59.


ORGANISATOR

Alphacomm Digital Commerce B.V. eigenaar van Opwaarderen.nl
Scheepmakerspassage 183
3011VH, Rotterdam

Prijsvragen via onze timeline of evenement pagina’s op Facebook staan los van Facebook, Inc. of Facebook Ireland Ltd. Prijsvragen worden op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook en kunnen dan ook geen aanleiding vormen voor rechtsvorderingen op Facebook. Alle informatie in het kader van prijsvragen wordt uitsluitend ter beschikking gesteld door Alphacomm Digital Commerce B.V. als organisator.


DEELNAMEVOORWAARDEN

Natuurlijke personen met woonplaats in Nederland die op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn kunnen deelnemen. Er worden geen prijzen uitgekeerd aan deelnemers jonger dan 18 jaar. Uitsluitend personen met een Facebook-account met daarop hun juiste naam kunnen deelnemen. Deelname onder een valse identiteit of de identiteit van een derde is niet toegestaan. Personen en medewerkers van de exploitant die betrokken zijn geweest bij het ontwerp en de organisatie van de prijsvraag zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor hun familieleden. Deelname verloopt via de online shop www.opwaarderen.nl en wel door lid te worden van de Facebookpagina van Opwaarderen.nl als het volgen van de evenementenpagina. Om deelname aan het evenement te voltooien deel je één speciale offline ervaring die je waarschijnlijk zou hebben gemist wanneer je op je telefoon had gezeten. Voor 30 april 2017 wordt een winnaar gekozen uit alle gedeelde offline ervaringen. De winnaar wordt uitgeroepen via een directe link in een commentaar bij de posting over de prijsvraag en persoonlijk genoemd in de online shop en op deze wijze geïnformeerd. De winnaar is daarna verplicht zijn volledige naam en adres per e-mail te versturen naar actie@opwaarderen.nl om aanspraak te kunnen maken op de prijs zodat we deze kunnen verzenden. Wanneer Alphacomm Digital Commerce B.V. de persoonlijke gegevens niet uiterlijk 31. mei 2017 heeft ontvangen, komt de aanspraak te vervallen. Indien de nieuwe Nokia 3310 niet te leveren / beschikbaar is wordt er een nieuwe prijs van gelijke waarde gekozen. Alphacomm Digital Commerce B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade aan materiaal & lichamelijk letsel. Deze voorwaarden zijn een toevoeging op de algemene voorwaarden. Deze vindt u hier.


PRIJS/WINNAAR

De prijs is een nieuwe Nokia 3310! De prijs wordt vermeld op de landingspage en de Opwaarderen.nl Facebook evenementenpagina. Het is niet mogelijk de prijs te ruilen of de waarde te laten uitkeren in contanten. Het recht op de prijs is niet overdraagbaar.


VOORTIJDIGE BEËINDIGING PRIJSVRAAG

De organisator behoudt zich het recht voor de prijsvraag te allen tijde zonder opgaaf van redenen te annuleren, voortijdig te beëindigen of te staken. Van dit recht zal in het bijzonder gebruik worden gemaakt indien de prijsvraag vanwege technische of juridische problemen niet naar behoren kan verlopen.


BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Door deel te nemen stemt de deelnemer ermee dat de gegevens die hij verzendt uitsluitend ten behoeve van de prijsvraag veilig worden opgeslagen. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden. Er kunnen geen vorderingen in rechten worden ingesteld.